Object structure

Title:

Stanowisko umożliwiające pomiar odkształceń lokalnych materiałów ferromagnetycznych

Title execution:

The test stand for the measurement of a local deformation in ferromagnetic materials

Creator:

Łukaszewicz, Piotr

Subject and Keywords:

siły lokalne ; siły magnetyczne ; pomiar odkształceń

Abstract:

W pracy analizowano jakie są możliwości pomiarowe umożliwiające weryfikację dokładności obliczania sił lokalnych pochodzenia magnetycznego. Odkształcenie obiektu pod wpływem zewnętrznego naprężenia jest całkowicie powiązane z rozkładem tego naprężenia. Z tego powodu w celu weryfikacji pomiarowej obliczanych rozkładów sił, autor wykonał stanowisko umożliwiające pomiar odkształceń lokalnych. W pracy opisano zbudowane stanowisko oraz przedstawiono procedurę pomiarową. Zaprezentowano wyniki pomiarów dla różnych materiałów ferromagnetycznych. Na podstawie uzyskanych wyników wykonano cyfrowe profile odkształceń badanych materiałów. Profile te będą wykorzystane do porównania wyników symulacji z wynikami pomiarów. ; In the paper Author describes the measurement possibilities that enable a verification of the accuracy of the calculation of local magnetic forces. The deformation of a body caused by external stress is totally connected to this stress distribution. For this reason, in order to verify the calculated force distributions, the author made a test stand that enabling the measurement of local deformations. The built test stand and measuring process have been described. Measurements results for different ferromagnetic materials have been presented. The obtained results were used to make the digital profile of deformation for the examined materials.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2018.96.0010

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 121-130

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf