Object structure

Title:

Wykorzystanie środowisk MATLAB i Keil do analizy wydajności samonadążnego systemu fotowoltaicznego

Title execution:

The use of MATLAB and Keil environments for the performance of the self-adaptable photovoltaic system

Creator:

Zmarzły, Dariusz ; Kalus, Wiktoria

Subject and Keywords:

Keil ; MATLAB ; fotowoltaika

Abstract:

Artykuł przedstawia analizę wydajności samonadążnego systemu fotowoltaicznego własnego projektu. Za pomocą opracowanych skryptów wyznaczono charakterystyki zmiany napięcia i prądu w czasie. W badaniach zastosowano luksomierz do zmierzenia natężenia różnych źródeł światła (żarówki, świetlówki, światła słonecznego w słoneczny oraz pochmurny dzień). Na podstawie zmierzonego napięcia na wyjściu z modułu fotowoltaicznego i prądu ładowania akumulatora, wyznaczono charakterystyki dla zastosowanego układu w środowisku MATLAB i przeanalizowano wyniki pomiarów. Sprawdzono również wydajność modułu fotowoltaicznego podczas symulacji zabrudzeń jego powierzchni. Opisano skrypt sterujący napisany w środowisku Keil, który odpowiadał za pomiary wydajności nadążnego systemu fotowoltaicznego. ; The article presents the analysis of the efficiency of your own self-directed solar system. Using the developed scripts, the characteristics of voltage and current change over time were determined. The studies used a luxmeter to measure the intensity of various light sources (light bulbs, fluorescent lamps, sunlight on sunny and cloudy day). Based on the measured voltage at the output from the photovoltaic module and the battery charging current, the characteristics for the applied system in the MATLAB environment were determined and the measurement results were analyzed. The efficiency of the photovoltaic module during simulation of soil contamination was also checked. A control script written in the Keil environment was described, which was responsible for the performance measurements of the follow-up photovoltaic system.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2018.96.0009

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 111-120

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf