Object structure

Title:

Kwantowa sztuczna sieć neuronowa. Część 1. Metoda i wyniki obliczeń

Title execution:

A systemic artificial neural network inspired with quantum technology. Part 1. The method of conducting quantum calculations

Creator:

Tchórzewski Jerzy ; Ruciński, Dariusz

Subject and Keywords:

dekwantyzacja ; kwantyzacja ; obliczenia kwantowe ; robot PR-02 ; sztuczna sieć neuronowa

Abstract:

W artykule zamieszczono wybrane wyniki badań dotyczące inspirowania sztucznej sieci neuronowej metodami informatyki kwantowej. Zwrócono uwagę na kwantyzację i dekwantyzację liczb rzeczywistych na liczby kwantowe, co związane było m.in. z wykorzystaniem pojęcia kwantowej liczby mieszanej. Do zwiększenia dokładności obliczeń zaproponowano systemową sztuczną sieć neuronową inspirowaną metodami informatyki kwantowej. Wyniki badań teoretycznych zinterpretowano na konkretnych przykładach liczbowych. Artykuł jest kontynuowany w pracy pod tym samym tytułem głównym i podtytułem: Część 2. Model ruchu robota PR-02. ; The article presents selected results of the study of the possibility of inspiring the artificial neural network with the methods of quantum computing. Attention was paid to the quantization and dequantization of real numbers to quantum numbers, which was related to using the quantum concept of a mixed number. Attention was also paid to various methods of conducting quantum computations, including a systemic method using an artificial neural network, and on this basis an algorithm for conducting quantum computations was proposed. Theoretical remarks were interpreted on specific numerical examples.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2018.96.0002

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 21-31

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf