Object structure

Title:

Hot plate butt welding of thermoplastic drive belts

Title execution:

Zgrzewanie doczołowe termoplastycznych pasów cięgnowych metodą gorącej płyty

Creator:

Wałęsa, Krzysztof ; Malujda, Ireneusz ; Talaśka, Krzysztof

Subject and Keywords:

pasy cięgnowe ; zgrzewanie doczołowe ; elastomery termoplastyczne ; drive belts ; butt welding ; thermoplastic elastomers

Abstract:

Industrial development is associated with an increased demand for machines for manufacturing and transport of both semi-finished and finished products. Different types of machines operating in food processing and light industry utilize drive belts and conveyor belts with circular cross-section which are most often made of thermoplastic elastomers. In this article overview of manufacturing technology of this type of belting is presented. Special attention is given to the secondary processing of constituent materials, in particular the technological process of joining. Furthermore, an analysis of material conditions was carried out. The resultant considerations will be used to identify the further steps for studying the joining process and the material in question. The end result is the design of an automatic joining device for timing belts to improve product quality and process efficiency. ; Rozwój przemysłu wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na maszyny do produkcji oraz transportu zarówno półfabrykatów, jak i gotowych produktów. Różne rodzaje urządzeń pracujących w przemyśle lekkim i spożywczym wykorzystują w swoich mechanizmach elastyczne pasy napędowe i transportowe o przekroju kołowym. Najczęściej wykonuje się je z termoplastycznych tworzyw elastomerowych. W artykule przedstawiono przegląd technologii produkcji takich pasów. Zwrócono szczególną uwagę na proces wtórnego przetwórstwa materiałów, z których są wykonane, a w szczególności na operację technologiczną łączenia. Dokonano również analizy uwarunkowań materiałowych. Poczynione rozważania będą wykorzystane do określenia niezbędnych etapów badań nad procesem łączenia oraz rozważanym materiałem. Końcowym efektem będzie konstrukcja urządzenia do zautomatyzowanego łączenia pasów cięgnowych, które umożliwi poprawę jakości oraz efektywności ich produkcji.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

2300-3596 ; 2449-920X

DOI:

10.21008/j.2449-920X.2018.70.2.06

Language:

eng

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 73-90

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf