Object structure

Title:

Simulation study of the injectior location impact on the combustion process thermodynamic indicators of a spark ignition combustion engine

Title execution:

Symulacyjne studium wpływu umiejscowienia wtryskiwacza na przebieg wskaźników termodynamicznych spalania w silniku ZI

Creator:

Sidorowicz, Maciej ; Pielecha, Ireneusz

Subject and Keywords:

wtrysk paliwa ; mieszanie paliw ; spalanie ; badania symulacyjne ; fuel injection ; fuel mixing ; combustion ; simulation study

Abstract:

This article is an introduction to the comprehensive study of the impact of fuel injectors placement for an internal combustion SI engine with direct gasoline injection. Ultimately, the study will focus on the applications for a fuel supply system simultaneously injecting two liquid fuels, which will help identify the qualitative and quantitative phenomena related to fuel injection and combustion in a novel solution. Designing the system correctly requires performing simulator tests for simpler systems – with one injector placed in the combustion chamber. The article presents a study of the change in angular position of the injector as well as a change of its location in the combustion chamber ; Artykuł jest wstępem do kompleksowych badań wpływu umiejscowienia wtryskiwaczy paliwa zasilającego silnik spalinowy o ZI wyposażony w bezpośredni wtrysk benzyny. Docelowo studium skupiać się będzie na wnioskach dotyczących układu zasilającego dwoma różnymi paliwami płynnymi równocześnie, co przyczyni się do zidentyfikowania jakościowego i ilościowego zjawisk związanych z wtryskiem i spalaniem w nowatorskim rozwiązaniu. Poprawne zaprojektowanie układu wymaga przeprowadzenia badań symulacyjnych dotyczących układów prostszych – z jednym wtryskiwaczem umieszczonym w komorze spalania. W artykule zaprezentowano studium obejmujące zmianę kątowego położenia wtryskiwacza oraz jego zmianę położenia w komorze spalania.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

2300-3596 ; 2449-920X

DOI:

10.21008/j.2449-920X.2018.70.1.04

Language:

eng

Relation:

Strona czasopisma ; Politechnika Poznańska ; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 39-50

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf