Object structure

Title:

Particulate mass and number emission from a pick-up truck exhaust system in real operating conditions

Title execution:

Emisja masowa i liczbowa cząstek stałych pojazdu samochodowego typu pickup w rzeczywistych warunkach eksploatacji

Creator:

Rymaniak, Łukasz ; Siedlecki, Maciej ; Sokolnicka, Barbara ; Szymlet, Natalia

Subject and Keywords:

emisja ; styl jazdy ; RDE ; PEMS ; exhaust emission ; driving style

Abstract:

The article presents the particulate matter measurement analysis of a passenger vehicle equipped with diesel particulate filter in real operating conditions. The tests were conducted in the Poznań urban agglomeration on routes with variable speed limits. The procedure included two different driving styles – aggressive and normal. The measurement of particulate matter included their mass, surface area, number and spectral distribution and was performed using a TSI mass spectrometer and an AVL micro soot sensor. The results allowed for determining the impact of the driving style on the particulate matter emissions and allowed for comparison of the outcome relative to the current regulations. ; W artykule przedstawiono wyniki emisji cząstek stałych w zakresie masy i liczby z pojazdu typu pickup spełniającego normę emisji EURO 5. Badania przeprowadzono w centrum Poznania, na odcinkach drogi o różnych dopuszczalnych prędkościach poruszania się. Na potrzeby testu jeden przejazdów był ekonomiczny, a drugi agresywny. Pomiarów dokonano za pomocą nowoczesnej aparatury z grupy PEMS – analizatorów TSI 3090 oraz AVL MSS. Pozwoliło to na wyznaczenie rzeczywistego wpływu badanego pojazdu na środowisko. Do mierzonych składników należały: CO2, HC, NOxi CO.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

2300-3596 ; 2449-920X

DOI:

10.21008/j.2449-920X.2017.69.4.05

Language:

eng

Relation:

Politechnika Poznańska ; Strona czasopisma ; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2017

Format:

pp. 63-74

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf