Object structure

Title:

Longitudinal dynamics of the rail vehicles

Title execution:

Dynamika wzdłużna pojazdów szynowych

Creator:

Piechowiak, Tadeusz

Subject and Keywords:

pojazdy szynowe ; dynamika wzdłużna ; rail vehicle ; longitudinal dynamics

Abstract:

The longitudinal rail vehicle dynamics dealing with the movement disturbance along the railway track are part of the overall vehicle dymamics. Most of the longitudinal dynamics considerations relate to more than one vehicle up to the whole train. The aim of the article are chosen problems of the longitudinal rail vehicles dynamic issues and then more exactly of the train braking. Inextricably linked is the consideration of the inter car push-pull devices necessary to cushion shocks of the longitudinal forces during the shunting operations of the freight wagons. ; Dynamika wzdłużna pojazdów szynowych zajmująca się zakłóceniami ruchu wzdłuż toru kolejowego jest częścią dynamiki pojazdów. Większość rozważań w ramach dynamiki wzdłużnej odnosi się do więcej niż jednego pojazdu – aż do całego pociągu. Celem tego artykułu jest krótki przegląd zagadnień dynamiki wzdłużnej i bardziej dokładny hamowania pociągu. Wiąże się z tym nierozerwalnie omówienie międzywagonowych urządzeń amortyzujących, koniecznych do zmniejszenia sił zderznych podczas sprzęgania wagonów towarowych.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

2449-920X ; 2300-3596

DOI:

10.21008/j.2449-920X.2017.69.4.04

Language:

eng

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2017

Format:

pp. 47-61

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf