Object structure

Title:

Review of possible modifications of battery charging technologies for use in supercapacitor charging

Title execution:

Przegląd możliwych modyfikacji technologii ładowania akumulatorów z perspektywy ich zastosowań w ładowaniu superkondensatorów

Creator:

Gallas, Dawid ; Siedlecki, Maciej

Subject and Keywords:

superkondensatory ; akumulatory ; ładowanie ; pojazdy elektryczne ; BMS ; supercapacitor ; battery ; charging ; electric vehicle

Abstract:

The article discusses the current technologies and methods of fast, safe, and efficient charging of modern high-capacity batteries. The aim of the research is to determine which of the currently used technological solutions are most suitable for use in charging of supercapacitor energy storage devices. Modern solutions applicable to battery technologies which due to the operating characteristics and working parameters of supercapacitors are not suitable to use for their charging have been listed and the potential problems and risks related to using them for supercapacitor and battery hybrid charging have been outlined. The aim is to seek methods of optimizing supercapacitor charging to maximize the safety and speed of the process, in the perspective of using them alongside batteries for automotive applications. ; W artykule omówiono aktualnie istniejące technologie szybkiego i bezpiecznego ładowania wysokowydajnych akumulatorów do zastosowań motoryzacyjnych. Celem artykułu jest określenie, które z obecnie dostępnych technologii są najbardziej odpowiednie do ładowania superkondensatorów. Określono i opisano obecnie wykorzystywane technologie, które z różnych przyczyn mogą okazać się niekompatybilne z nowymi rozwiązaniami motoryzacyjnymi łączącymi akumulatory z superkondensatorami, zarówno dla pojazdów elektrycznych, jak i hybrydowych. Omówienie to wykonano celem nakreślenia najbardziej prawdopodobnych metod ładowania zasobników energii w przyszłych rozwiązaniach motoryzacyjnych. Kładziono przy tym nacisk na bezpieczeństwo, niezawodność oraz szybkość ładowania, po czym oceniono w perspektywie zastosowań dla pojazdów elektrycznych, hybrydowych i typu plug-in, zakładając, że będą one wykorzystywały hybrydowe układy zasobników energii elektrycznej.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

2300-3596 ; 2449-920X

DOI:

10.21008/j.2449-920X.2017.69.4.02

Language:

eng

Relation:

Strona czasopisma ; Politechnika Poznańska ; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2017

Format:

pp. 21-30

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf