Object

Planned object

Title: Ocena dorobku naukowego i autoreferatu habilitacyjnego w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Iwony Cybulskiej na temat: „Technologie waloryzacji materiałów lignocelulozowych w celu otrzymywania bioproduktów jako alternatywy dla obecnych paliw kopalnych i produktów petrochemicznych”

Creator:

Chrzanowski, Łukasz

Object type:

recenzja

Publication date:

2019.01.01

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information