Object structure

Title:

Application of acoustic model to traffic noise mapping – a case study

Title execution:

Aplikacja modeli akustycznych do opracowania map hałasu transportu miejskiego – studium przypadku

Creator:

Komorski, Paweł ; Szymański, Grzegorz M.

Subject and Keywords:

pomiary hałasu środków transportu drogowego i szynowego ; mapy akustyczne ; road and rail noise measurement ; traffic noise map

Abstract:

Nowadays traffic noise in large urban areas became serious problem, especially for inhabitants and their life comfort. It is well founded to accurately identify the sound sources and their impact to environment. Therefore plenty of acoustic models allow to calculate the distribution and prediction of sound pressure levels. Unfortunately many of them do not have the required calculation accuracy in different conditions. In the article is presented the comparison of the traffic noise modelling and measurement on the selected area of Poznan City (Poland). The LimA software was used to elaborate several acoustic maps, with different input parameters of model. The traffic noise measurement was performed during day time. Differences are shown and analyzed. Also one of the solution to reduce traffic noise was proposed. ; W artykule przedstawiono porównanie opracowanego modelu propagacji hałasu generowanego przez miejski transport drogowy oraz szynowy na wybranym obszarze śródmiejskim z rzeczywistym ciągłym pomiarem równoważnego poziomu dźwięku skorygowanego na podstawie charakterystyki częstotliwościowej A w porze dziennej, tj. w godzinach 6.00– 22.00. Mapy akustyczne opracowano za pośrednictwem programu Lima firmy Brüel & Kjær. Celem badań była walidacja modelu akustycznego w określonym miejscu. Ponadto opracowano kolejne modele akustyczne w celu zaproponowania obniżenia poziomu hałasu na wskazanym obszarze przez umieszczenie wzdłuż drogi ekranów akustycznych.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

2449-920X ; 2300-3596

DOI:

10.21008/j.2449-920X.2017.69.3.05

Language:

eng

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2017

Format:

pp. 51-62

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf