Object structure

Title:

Selection of temperature measuring points in a cylinder

Title execution:

Dobór punktów pomiaru temperatury w walcu

Creator:

Joachimiak, Magda ; Joachimiak, Damian ; Frąckowiak, Andrzej ; Bogusławski, Leon ; Ciałkowski, Michał

Subject and Keywords:

pomiar temperatury ; obróbka cieplna ; zagadnienie proste i odwrotne ; promieniowanie ; temperature measurement ; heat treatment ; direct and inverse problems ; radiation

Abstract:

This paper presents the method of selection of temperature measuring points in a cylinder. Measuring points were selected with regard to technological capabilities of spot drilling and the accuracy of measuring system of the heat-treating furnace VTR PP. Analysis showed where thermocouples should be located so that the heat flow in the heated cylinder was minimally disturbed. Calculation model developed in the FreeFEM++ environment is presented in this paper. It includes unsteady heat conduction equation and depended on temperature heat conduction coefficient as well as specific heat for the material of the cylinder. Finite elements method was used for calculations. This method can be applied for cylinder geometry irrespective of heating parameters and the material the heated element is made of. ; W pracy przedstawiono metodę doboru punktów pomiaru temperatury w walcu. Punkty pomiaru temperatury dobrano z uwzględnieniem możliwości technologicznych wykonania nawierceń oraz dokładności układu pomiarowego pieca do obróbki cieplnej VTR PP. Przeprowadzona analiza pozwala na umieszczenie termoelementów w sposób jak najmniej zaburzający przepływ ciepła w nagrzewanym walcu. W pracy przedstawiono model obliczeniowy opracowany w środowisku FreeFEM++. Uwzględniono w nim niestacjonarne równanie przewodnictwa ciepła oraz zależny od temperatury współczynnik przewodzenia ciepła i ciepło właściwe dla materiału walca. W przeprowadzonych obliczeniach posłużono się metodą elementów skończonych. Metoda ta może być stosowana dla geometrii walcowych niezależnie od parametrów nagrzewania i materiału nagrzewanego elementu.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

2300-3596 ; 2449-920X

DOI:

10.21008/j.2449-920X.2017.69.3.04

Language:

eng

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2017

Format:

pp. 37-49

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf