Object structure

Title:

Description of a test stand and measurement equipment for labyrinth seal testing

Title execution:

Opis stanowiska i systemu pomiarowego do badań uszczelnień labiryntowych

Creator:

Joachimiak, Damian ; Krzyślak, Piotr

Subject and Keywords:

uszczelnienia labiryntowe ; maszyny przepływowe ; diagnozowanie ; przeciek ; labyrinth seals ; fluid-flow machines ; diagnostics ; leakage

Abstract:

The paper presents a test stand for testing segments of single sided and double-sided labyrinth seals. The geometry of the test stand has been designed and constructed by the authors of the paper. The elements and the design of the test stand allow investigations of the seal for a variety of initial pressures with the measurement of the mass flow in the inlet and outlet channels. The design of the test stand enables testing seal segments with a turbulent flow. The geometry of the mating pairs of single and double-sided seals allows a measurement of the pressure in selected chambers of the seal chambers. ; W artykule przedstawiono stanowisko do badań segmentów uszczelnień labiryntowych jednostronnych i dwustronnych. Geometria stanowiska została zaprojektowana i wykonana przez autorów. Elementy i konstrukcja stanowiska umożliwiają przeprowadzenie badań uszczelnienia z uwzględnieniem różnych zakresów ciśnienia początkowego z pomiarem strumienia masy w kanale dopływowym i kanałach wypływowych. Konstrukcja stanowiska umożliwia badanie segmentów uszczelnień z zaburzonym przepływem. Geometria korpusu i wsadu uszczelnień jednostronnego i dwustronnego umożliwia pomiar ciśnienia w wybranych komorach uszczelnienia.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

2300-3596 ; 2449-920X

DOI:

10.21008/j.2449-920X.2017.69.3.03

Language:

eng

Relation:

Strona czasopisma ; Politechnika Poznańska ; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Publication date:

2017

Format:

pp. 21-35

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf