Object structure

Title:

Korozja stali sprężającej w konstrukcjach kablobetonowych. Przyczyny, skutki, zapobieganie

Title execution:

Corrosion of prestressing steel in post-tensioned structures. Causes, effects, prevention

Creator:

Madaj, Arkadiusz ; Mossor, Katarzyna

Subject and Keywords:

konstrukcja sprężona ; stal sprężająca ; korozja

Abstract:

Problem korozji stali sprężającej staje się coraz bardziej istotny ze względu na dużą liczbę obiektów wybudowanych w tej technologii w ciągu ostatnich lat. Korozja stali sprężającej jest zjawiskiem szczególnie niebezpiecznym ze względu na brak możliwości bieżącej kontroli stanu cięgien oraz niesygnalizowane zniszczenie następujące na jej skutek. Korozja występująca w cięgnach ma zwykle nieodwracalne skutki, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zerwania kabla. Przedstawiono przykład, gdy zerwaniu na skutek korozji uległ 31-splotowy zewnętrzny kabel sprężający wykonany ze stali o wytrzymałości 1860MPa, jedynie po nieco ponad 10 latach eksploatacji mostu. W związku z wystąpieniem tak poważnej awarii, Autorzy przeanalizowali w artykule własne doświadczenia oraz współczesną wiedzę na temat przyczyn, skutków oraz sposobów zapobiegania korozji stali sprężającej w konstrukcjach kablobetonowych. W artykule omówiono czynniki sprzyjające korozji stali sprężającej, procesy chemiczne towarzyszące korozji, jej przyczyny oraz skutki. Autorzy przedstawili także sposoby zabezpieczania konstrukcji nowych przed korozją, a także metody napraw konstrukcji uszkodzonych korozyjnie. ; The problem of prestressing steel corrosion becomes more and more relevant because of a significant amount of structures built in this technology in recent years. Corrosion of prestressing steel is particularly dangerous for there is no possibility of current control of the tendons and the destruction caused by corrosion is not preceded by any signs. Corrosion of prestressing steel has usually irreversible effects and in some cases can lead even to a complete break of the tendon. The Authors present an example of a broken 31-strand tendon (steel strength 1860MPa), after only 10 years from the construction. Because of such serious failure the Authors analyzed their own experience and modern knowledge concerning causes, effects and prevention methods of corrosion of prestressing steel in post-tensioned structures. In the paper the Authors discussed factors influencing prestressing steel corrosion, chemical processes connected with corrosion, its causes and effects. They also shown corrosion prevention methods in new structures as well as improvement methods for structures that are already damaged with corrosion.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-4007

DOI:

10.21008/j.1897-4007.2018.26.08

Language:

eng ; pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ; Strona czasopisma

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 93-108

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf