Object structure

Title:

Charakterystyka instytucjonalnego programu wspierania innowacji techniczno-ergonomicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach

Title execution:

Characteristics of an institutional support program for technical and ergonomic innovation in small and medium-sized enterprises

Creator:

Dewicka, Aleksandra

Subject and Keywords:

innowacje ; innowacje techniczno-ergonomiczne ; Fundusze Europejskie ; Program Operacyjny Inteligentny Rozwój ; innovation ; technical and ergonomic innovations ; European funds ; Smart Growth Operational Programme

Abstract:

W artykule podjęto próbę scharakteryzowania jednego z wielu programów instytucjonalnego wsparcia innowacji techniczno-ergonomicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach. W części pierwszej dokonano literaturowego przeglądu pojęcia innowacji oraz innowacji techniczno-ergonomicznych. Następnie, opierając się na danych Głównego Urzędu Statystycznego, określono nakłady na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w latach 2012-2014. W punkcie czwartym opracowania wymieniono publiczne wsparcie działalności innowacyjnej, jakie działa na polskim rynku, spośród którego wybrano Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, którego charakterystyka znalazła się w następnym punkcie. W ostatniej części opracowania zamieszczono krótkie podsumowanie poruszanej problematyki. ; This article attempts to characterize one of the many institutional programs supporting technical and ergonomic innovation in small and medium-sized enterprises. The first part of the paper includes a literature review of the concept of innovation and technical and ergonomic innovations. Next, based on data from the Central Statistical Office, the enterprises’ expenditures on innovative activities in the years 2012-2014 are determined. The fourth section lists the public support available on the Polish market for the development of innovative activities, such as the Smart Growth Operational Programme, which is characterized in the next section of the present article. The last part of the report contains a brief summary of the discussed issues.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2016.069.03

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 31-38

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf