Object structure

Title:

Organic food expansion into the Asian market – perspective of polish distributors

Title execution:

Ekspansja ekologicznej żywności na rynki Azji – perspektywa polskich dystrybutorów

Creator:

Raźniewska, Marta

Subject and Keywords:

sektor ekologicznej żywności ; ekspansja na rynki azjatyckie ; kooperacja ; rynek azjatycki ; dystrybucja żywności ekologicznej ; organic sector ; expansion into Asia ; cooperation ; Asian market ; organic distribution

Abstract:

The aim of this article is to identify the conditions of the expansion into the organic sector of the Asian market. The subjects of the study are companies from the organic food distribution sector operating in Poland. The following scientific methods were used: computer-assisted telephone interview, individual in-depth interview and literature analysis. Moreover, a case study analysis from the mature, Italian organic market is presented which was based on an interview conducted with organic professionals from Bioagricoop in 2017. In the research, the following areas are taken into consideration: the organic market situa-tion in different countries in Asia, motives and barriers to the expansion into Asian markets, problems with certification on a few Asian organic markets and recommendations for the European distributors who want to export to Asia. The author hopes that the findings will be useful to managers in the rapidly developing and highly competitive organic business. ; Celem artykułu jest określenie uwarunkowań ekspansji żywności ekologicznej na wybrane rynki azjatyckie. Wnioski opracowano na podstawie wyników badania empirycznego, przeprowadzonego na dystrybutorach w formie wywiadów CATI. Ponadto na bazie wywiadu pogłębionego (z Bioagricoop) przedstawiono uwarunkowania wybranych rynków azjatyckich. W artykule zaprezentowano rekomendacje dla dystrybutorów, którzy chcieliby eksportować swoje produkty na rynki azjatyckie. Autorka pokłada nadzieję, że artykuł okaże się pomocny dla podmiotów gospodarczych działających w prężnie rozwijającym się sektorze żywności ekologicznej.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2018.077.14

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 219-229

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf