Object structure

Title:

The role of organizational culture in an open innovation model

Title execution:

Rola kultury organizacyjnej w modelu innowacji otwartych

Creator:

Zimmer, Joanna ; Walecka-Jankowska, Katarzyna ; Mierzwa, Dominika

Subject and Keywords:

innowacje ; innowacje otwarte ; kultura organizacyjna ; innowacyjna kultura organizacyjna ; innovation ; open innovation ; organizational culture ; innovative organizational culture

Abstract:

Research on innovation indicates that due to the turbulent environment innovative processes may no longer be limited only to the use of internal knowledge developed through R&D processes. Enterprise should also focus on searching for exogenous sources of information in order to maximise their efficiency. This approach is referred to as open innovation. The aim of the article is to reduce the knowledge gap about the impact of organizational culture on open innovation practices. Many studies indicate, that opening the innovative processes requires a specific organizational culture that is also one of the key determinants of a company's response to changes in its environment. Organizational culture can also be one of the major barriers to the ability to implement open innovation in the company. ; Badania nad innowacjami wskazują, że turbulentność i zmienność otoczenia przedsiębiorstw powoduje, iż procesy innowacyjne nie mogą już być ograniczone jedynie do wykorzystania wiedzy wewnętrznej generowanej w ramach procesów badawczo-rozwojowych. Przedsiębiorstwo powinno również skoncentrować się na poszukiwaniu egzogenicznczych źródeł inspiracji, wiedzy, informacji w celu zmaksymalizowania ich efektywności. Takie podejście jest określane mianem innowacje otwarte. Celem artykułu jest zmniejszenie luki w wiedzy dotyczącej wpływu kultury organizacyjnej na otwarte praktyki innowacyjne. Wiele badań wskazuje, że otwarcie innowacyjnych procesów wymaga specyficznej kultury naczników reakcji przedsiębiorstwa na zmiany w otoczeniu. Kultura organizacyjna może być również jedną z głównych przeszkód utrudniających wdrażanie innowacji otwartych w przedsiębiorstwach.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2018.076.21

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 283-293

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf