Object structure

Title:

Internet rzeczy w integracji procesów zarządzania kryzysowego

Title execution:

Implementation of the Internet of Things (IoT) in the integration of crisis management processes

Creator:

Ogórek, Mieczysław ; Zaskórski, Piotr

Subject and Keywords:

Internet rzeczy ; IoT ; Internet przedmiotów ; zarządzanie kryzysowe ; smart city ; internet of things ; crisis management

Abstract:

W artykule przedstawiono zarys koncepcji wykorzystania Internetu rzeczy (Internet of Things – IoT) w procesach zarządzania kryzysowego oraz korzyści, jakie z tego wynikają a także zagrożenia z tym związane. Podjęto przy tym próbę identyfikacji obszaru i dziedzin użycia Internetu rzeczy w szeroko pojmowanych systemach zapewniania bezpieczeństwa. Rozważania podjęte w tym opracowaniu skłaniają ku szerszemu spojrzeniu na problem Internetu rzeczy, podkreślają jego znaczenie i rolę w dynamicznie zmieniającym się świecie, który wraz z rozwojem technicznym i globalizacją narażony jest na coraz to nowsze z tym związane zagrożenia, które wymuszają potrzebę wzmacniania i doskonalenia systemów zarządzania kryzysowego, szczególnie w kontekście zapewniania informacyjnej ciągłości działania. ; The article presents an outline concept of using the Internet of Things (IoT) in crisis management processes. Also presented are the resulting benefits and the related risks. An attempt is made to identify the extent and the domains of the use of the Internet of Things in broadly defined security systems. This discussion encourages a broader approach to the Internet of Things and underscores its role and importance in the fast changing world which is exposed to ever new dangers accompanying technological development and globalization. These dangers require the strengthening and perfecting of crisis management systems, particularly for the purpose to assure the informational continuity of functioning.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2018.076.15

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 199-215

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf