Object structure

Title:

Produkcja energii elektrycznej przez system fotowoltaiczny dachowy

Title execution:

Production of electricity by roof photovoltaic system

Creator:

Frydrychowicz-Jastrzębska, Grażyna ; Krawczyk, Przemysław

Subject and Keywords:

gęstość mocy promieniowania słonecznego ; piranometr ; instalacja PV nadachowa ; produkcja energii ; monitoring

Abstract:

Przeprowadzono analizę pracy instalacji fotowoltaicznej nadachowej o mocy 5,5 kWp, pracującej w systemie on-grid, w kontekście jej efektywności i niezawodności pracy. Badania eksperymentalne dotyczyły okresu letniego. Uwzględniono rzeczywisty czas pracy instalacji, pozyskiwaną z niej moc i produkcję energii elektrycznej. Wykonano pomiary gęstości mocy promieniowania słonecznego i temperatury na powierzchni modułów. Uwzględniono wartości wielkości eksploatacyjnych pozyskanych z monitoringu. Wyniki pomiarów charakteryzują się znaczną stochastycznością, co jest konsekwencją wpływu zachmurzenia. Wartość średniej produkcji energii elektrycznej w skali miesiąca nie jest adekwatna do dziennej długości czasu pracy instalacji. Rozbieżności przemawiają za koniecznością prowadzenia pomiarów przy obserwacji wpływu zjawisk meteorologicznych na efekty konwersji PV w cyklu co najmniej kilkuletnim. Dodatkowe zakłócenia wprowadzają awarie systemu. ; An analysis of the work of a 5,5 Wp roof solar system operating In the on-grid system was conducted In the concerning its efficiency and reliability. The experimental research was performed in summer. The real time of the installation's operation, obtained power and electricity production were taken into account. Measurements of the solar radiation power density and temperature on the surface of the modules were made. The values of exploitation quantities obtained from monitoring were taken into account. The measurement results are characterized by significant stochasticity, which is a result of cloudiness. The value of the average production of electricity per month is not adequate to the daily length of the installation's working time. Discrepancies indicates necessity to conduct measurements when observing the effects of meteorological phenomena on the effects of PV conversion in the cycle of at least several years. Additional disturbances introduce system failures.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2018.94.0018

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 203-214

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf