Object structure

Title:

Energoelektroniczne źródło prądu w układach aktywnej kompensacji równoległej

Title execution:

The power electronics current source of active shunt compensation systems

Creator:

Porada, Ryszard

Subject and Keywords:

energoelektronika ; falowniki ; aktywna kompensacja równoległa

Abstract:

Kompensacja oddziaływania odbiorników energii elektrycznej na źródła energii jest realizowana najczęściej za pomocą układów pasywnych (wykorzystujących tylko elementy bierne LC). Obecnie coraz częściej proponowane są aktywne układy kompensacji równoległej. W pracy przedstawiono analizę pracy takiego układu, jego właściwości energetyczne oraz wybrane wyniki badań symulacyjnych. ; The compensation of influences of receivers of the electrical energy on energy sources is realized most often by means of passive systems (using only passive elements LC). Currently more often are proposed active shunt compensation systems. The paper presents analysis of such system and its energy properties. Selected simulation results of the system are also included.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2018.94.0017

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 191-202

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf