Object structure

Title:

Przegląd koncepcji efektywności zarządzania zasobami ludzkimi

Title execution:

HRM effectiveness: Review of the concept

Creator:

Majowska, Magdalena

Subject and Keywords:

zarządzanie zasobami ludzkimi ; efektywność ; pomiar ; human resource management ; effectiveness ; measurement

Abstract:

Celem artykułu jest podjęcie próby przybliżenia pojęcia efektywności ZZL na poziomie organizacyjnym i w wymiarze strategicznym, poprzez wskazanie na jego powiązania z efektywnością organizacji. Artykuł rozpoczyna się próbą zdefiniowania pojęcia „efektywność ZZL”. Następnie, prezentowany jest przeglądu badań nad efektywnością ZZL, ukazujący wielowymiarowość oraz złożoną naturę omawianego konstruktu. Dokonany przegląd posłużył jako podstawa do omówienia istoty efektywności ZZL, jak i punkt wyjścia do identyfikacji przykładowych kryteriów i mierników efektywności ZZL. Całość artykułu kończą rozważania nad naturą procesów zachodzących w obszarze ZZL, kluczowych dla zrozumienia sposobu, w jaki organizacje są w stanie maksymalizować efektywność ZZL. ; The aim of the article is an attempt at offering an insight into the notion of HRM effectiveness at the organizational level. The article begins with an attempt at providing the definition of HRM effectiveness. While presenting the multidimensionality and the complex nature of the discussed construct, the next step involved an overview of the empirical research on HRM effectiveness. Based on the above, the nature and causes of effective HRM was discussed. Then it was attempted to identify HRM effectiveness measures. The article is concluded with the HRM processes, which are of key importance for understanding the way in which organizations are able to maximize HRM effectiveness.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2018.076.13

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 169-183

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf