Object structure

Title:

CSR w obszarze pracowniczym na przykładzie CFS

Title execution:

Corporate social responsibility in area of employment on the example of company – CFS

Creator:

Leoński, Wojciech

Subject and Keywords:

społeczna odpowiedzialność biznesu ; strategia ; zatrudnienie ; pracownicy ; corporate social responsibility ; strategy ; employees ; employment

Abstract:

Problematyka artykułu dotyczy kwestii pracowniczych w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. W pierwszej części artykułu przedstawiono teoretyczny zarys koncepcji CSR oraz przedstawiono podstawowe informacje o przedsiębiorstwie, będącym obiektem badania, tj. Centrum Finansowe Słowińscy (CFS). W kolejnym rozdziale dokonano przeglądu praktyk społecznie odpowiedzialnych w badanym przedsiębiorstwie skierowanych do pracowników. Ponadto w opracowaniu skupiono się na korzyściach wynikających z wyżej wymienionych praktyk. Celem artykułu jest analiza wybranych narzędzi CSR w obszarze zatrudnienia, a także zwrócenie uwagi na korzyści płynące z działań społecznie odpowiedzialnych w tej płaszczyźnie. Empiryczna cześć artykułu jest oparta na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych w CFS w 2017 roku. ; The article concerns employees issues in the concept of corporate social responsibility. The first part of the article presents the theoretical outline of the CSR concept and provides basic information about the company which is the object of the study – Centrum Finansowe Słowińscy (CFS). The next chapter concentrates on the review of socially responsible practices in the audited company aimed at employees. In addition, the study focuses on the benefits of the above-mentioned CSR practices. The aim of the article is to analyze selected CSR tools in the area of employment, as well as to draw attention to the benefits of socially responsible activities in this area. The empirical part of the article is based on the results of surveys conducted in the CFS in 2017.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2018.076.12

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 159-167

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf