Object structure

Title:

Building the competitive advantage of companies in the new economic realities

Title execution:

Budowa przewagi konkurencyjnej przez współczesne przedsiębiorstwa w nowych realiach gospodarczych

Creator:

Igielski, Michał

Subject and Keywords:

przewaga konkurencyjna ; globalizacja ; gospodarka oparta na wiedzy ; wiedza ; competitive advantage ; globalisation ; knowledge-based economy ; knowledge

Abstract:

In this article the author described the subject of building competitive advantage by modern enterprises operating in an environment dominated by globalisation, technological progress and intangible resources. To this end, the characteristics of the modern knowledge-based economy have been defined, as well as the relationship between the concepts of competition, competitiveness and competitive advantage. The main aim of the article is to identify new challenges and conditions for building competitive advantage by modern enterprises. The analysis of source materials, market observations and data from the conducted empirical survey confirmed that the main determinants of building competitive advantage, in such turbulent market conditions, is the knowledge, competence and skills of employees, who are responsible for creating and implementing new solutions. ; W niniejszym artykule autor podjął tematykę związaną z budową przewagi konkurencyjnej przez współczesne przedsiębiorstwa funkcjonujące w środowisku zdominowanym przez globalizację, postęp technologiczny i zasoby niematerialne. W związku z tym zostały określone charakterystyczne cechy współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, a także zależności między pojęciem konkurencji, konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej. Natomiast głównym celem artykułu jest wskazanie nowych wyzwań i warunków budowania przewagi konkurencyjnej przez współczesne przedsiębiorstwa. Dokonane analizy materiałów źródłowych i obserwacje rynku (prowadzone podczas realizowanych badań empirycznych) wyraźnie potwierdziły, iż głównymi determinantami budowy przewagi konkurencyjnej, w tak burzliwych warunkach rynkowych, jest wiedza oraz kompetencje i umiejętności pracowników, którzy są odpowiedzialni za kreowanie i wdrażanie nowych rozwiązań.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2018.076.08

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 113-123

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf