Object structure

Title:

The analysis of the financial condition of the Moscow exchange and the accompanying financial risks ment

Title execution:

Analiza kondycji finansowej moskiewskiej giełdy papierów wartościowych i towarzyszące ryzyko finansowe

Creator:

Girinsky, Andrey ; Bystryakov, Alexander ; Rybakova, Olga ; Akhmedov, Farid ; Savenkova, Elena ; Abramov, Gennady ; Grigorieva, Elena

Subject and Keywords:

ryzyko finansowe ; struktura wymiany ; instytucje finansowe ; stabilność finansowa ; rynek finansowy ; financial risks ; exchange structure ; financial institutions ; financial stability ; financial market

Abstract:

In article questions of the analysis of the financial risks connected with activity of financial institutions and first of all exchange structure are considered. The problem of increase of financial stability of the exchange is analyzed, potential and real risks are considered. On the basis of the analysis which is carried out in work the most important risks are revealed. Various classifications of risks are presented and sub classifications of each of groups are established. During the analysis the role of inflation and inflationary risks, and also their influences on financial stability of financial institutions and the exchange is studied. Also deflationary risks, currency risks and risks of an investment of the capitals are considered. Manifestation of risks at portfolio and real investments are analyzed. The separate group of risks connected with the organization of activity of the company is allocated reverse, settlement and commercial risks Are considered. The technique of risks of Global Association of Risk Professionals is considered. In work the main coefficients defining financial stability of the company are calculated. In some cases the behavior of various risks as a result of application of a technique of IFRS is analyzed. The financial condition of the Moscow Exchange for the last five years with identification of key parameters of development is in detail analyzed. As conclusions on work the most essential risks in activity of the exchange are specified. ; W artykule przedstawiono analizę ryzyka finansowego związanego z działalnością instytucji finansowych Moskiewskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Dokonano klasyfikacji ryzyk i ustalono podklasyfikację każdej z przyjętych grup. Podjęty problem badawczy uwzględnia również rola inflacji i ryzyka inflacyjnego, a także ich wpływ na stabilność finansową instytucji finansowych i giełdę. Konkluzja pracy przedstawia najważniejsze ryzyka związane z działalnością giełdy.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2018.076.07

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 99-112

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf