Object structure

Title:

A Comparative Study of Student Engagement in two Polish Universities

Title execution:

Porównawcze badanie zaangażowania studentów w dwóch polskich uniwersytetach

Creator:

Einolander, Jarno ; Vanharanta, Hannu ; Kantola, Jussi ; Paliszkiewicz, Joanna ; Mądra-Sawicka, Magdalena

Subject and Keywords:

ontologia ; zaangażowanie akademickie ; zaangażowanie ; ocena ; student ; uniwersytet ; studium porównawcze ; ontology ; academic commitment ; engagement ; evaluation ; university ; comparative study

Abstract:

Student engagement and retention are major concerns for universities around the world. It is vital to improve student retention by delivering quality education and engaging students in their studies, leading to student success and graduation and integration in the workforce. This study examines a degree of engagement in two Polish universities. The aim of this research was to evaluate and compare student engagement between two respondent groups. Data for this study were collected from 394 university students through selfevaluation using internet-based survey instrument. The differences between the universities were compared according to the current state, target state and, creative tension, describing the gap between a person’s feeling of current reality and target for future. The analysis of the test results clearly demonstrated the possibility to use such an application to evaluate the students’ engagement and, the comparison clearly identified considerable differences between the two university cases. ; Zaangażowanie i utrzymywanie studentów to ważna kwestia uniwersytetów na całym świecie. Konieczne jest poprawienie retencji studentów przez ich angażowanie i zapewnianie wysokiej jakości edukacji. Badanie dotyczy oceny i porównania stopnia zaangażowania studentów w dwóch polskich uczelniach. W badaniu zebrano dane dotyczące 394 studentów w ramach samooceny przeprowadzonej za pomocą internetowego narzędzia ankietowego. Różnice między uniwersytetami zostały porównane zgodnie z stanem aktualnym i docelowym, opisując lukę między odczuwaniem obecnej rzeczywistości a celami na przyszłość. Analiza wyników testów wyraźnie pokazała możliwość wykorzystania aplikacji do oceny zaangażowania uczniów, a porównanie wyraźnie wskazało znaczne różnice między dwoma przypadkami uniwersyteckimi.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2018.076.06

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 87-98

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf