Object structure

Title:

Analiza zawodności ochrony odgromowej linii o napięciu znamionowym 110 kV

Title execution:

Analysis of shielding failure of 110 kV rated voltage overhead power line

Creator:

Benesz, Mariusz ; Bąchorek, Wojciech ; Makuch, Andrzej

Subject and Keywords:

zawodność ochrony odgromowej ; teoria elektrogeometryczna ; wyładowania atmosferyczne ; odległość decyzji ; odległość aktywna

Abstract:

W układach elektroenergetycznych elementami najbardziej narażonymi na wyładowania atmosferyczne, ze względu na swoją rozległość, są linie napowietrzne. Przy analizie tego typu narażeń linii elektroenergetycznych rozważa się m.in. uderzenie bezpośrednie pioruna w przewód fazowy. W tym przypadku opierając się jedynie na geometrii zawieszenia przewodów (fazowych i odgromowych) na analizowanej konstrukcji wsporczej można określić maksymalną wartość szczytową prądu pioruna, który może uderzyć w przewód fazowy. W referacie umieszczono wyniki analizy zawodności ochrony odgromowej dla sylwetek konstrukcji wsporczych, typu przelotowego, stosowanych w liniach o napięciu znamionowym 110 kV: serii B2 i serii SL24. W przeprowadzonych analizach uwzględniono różne podejścia wiążące wartość szczytową prądu wyładowania atmosferycznego z odległością do elementów konstrukcji wsporczej, jak i do powierzchni ziemi. ; In the electrical power systems, the most exposed to atmospheric discharges, due to their size, are overhead lines. When analyzing this type of electricity line exposure, consideration is direct lightning strike into the phase conductor. In this case, based only on the wire suspension geometry (phases and grounding) on the analyzed support structure, it is possible to determine the maximum peak value of the lightning current that can hit the phase conductor. The paper presents the results of the analysis of the shielding failure for profiles of support structures, used in lines with a rated voltage of 110 kV: series B2 and series SL24. The analyzes carried out took into account various approaches binding the peak value of the atmospheric discharge with the distance to the structural elements of the supporting structure as well as to the surface of the ground.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2018.94.0012

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 135-148

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf