Object structure

Title:

Analiza strat mocy czynnej wybranego fragmentu sieci rozdzielczej średniego napięcia w aspekcie wyboru metody estymacji obciążeń sieci

Title execution:

Analysis of active power losses of a selected fragment of the medium voltage distribution network in the aspect of selecting the network load estimation method

Creator:

Bąchorek, Wojciech ; Benesz, Mariusz ; Makuch, Andrzej

Subject and Keywords:

elektroenergetyczne sieci rozdzielcze ; estymacja obciążeń sieci średniego napięcia ; obliczenia rozpływowe

Abstract:

Dokładne wyznaczenie strat mocy wymaga przeprowadzenia iteracyjnych obliczeń rozpływowych. Dane do obliczeń obejmują m.in. wartości obciążeń węzłów odbiorczych sieci. W przypadku sieci rozdzielczych średnich napięć te dane nie są znane i niezbędne jest zastosowanie metod umożliwiających ich estymację. W referacie przedstawia się dwie metody estymacji obciążeń sieci średniego napięcia. Pierwsza metoda zakłada rozdział obciążenia, zarejestrowanego w stacji zasilającej, pomiędzy stacje SN/nn proporcjonalnie do mocy znamionowych ich transformatorów. Druga metoda zakłada losowy rozdział obciążenia pomiędzy poszczególne stacje SN/nn. Dla testowej sieci rozdzielczej wykonano obliczenia z zastosowaniem opisanych metod oraz przedstawiono i omówiono wyniki obliczeń. ; The calculation of power losses usually requires iterative flow calculations. Data for calculation include, among other things, load values of the network receiving nodes. In the case of medium voltage (MV) distribution networks, these data are known not known and estimation methods are necessary. Two methods of estimating MV network loads are presented in the paper: The first method involves distribution of the total load, measured in the power supply station, between MV/LV stations in proportion to the rated power of their transformers. The second method assumes a random distribution of the total load between MV/LV transformer stations. The paper presents the results of calculations for the test distribution network (IEEE69).

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2018.94.0010

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 111-122

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf