Object structure

Title:

Risk in technology entrepreneurship development

Title execution:

Ryzyko w rozwoju przedsiębiorczości technologicznej

Creator:

Chyba, Zbigniew

Subject and Keywords:

ryzyko ; przedsiębiorczość technologiczna ; risk ; technology entrepreneurship

Abstract:

The aim of this article is to show risk as an essential factor that plays an important role in the development of technology entrepreneurship. Risk is both an opportunity and a threat in building a high market position. The great challenge for entrepreneurs is how to use the technology chance for the creation of competitive advantage in the global market. Moreover, this article presents the results of research about the barriers to academic entrepreneurship in Poland, which is one the main domains of technology entrepreneurship. ; Celem artykułu jest prezentacja ryzyka jako istotnego czynnika, które może utrudniać rozwój przedsiębiorczości technologicznej, a jednocześnie może stanowić szansę na osiągnięcie spektakularnego sukcesu rynkowego. Ryzyko jest zawsze wielkim wyzwaniem, od którego przedsiębiorcy nie mogą uciec. Ryzyko jest szczególnie istotne w odniesieniu do kreowania i rozwoju przedsiębiorczości technologicznej. W takim ujęciu jest ono postrzegane głównie jako możliwość wykorzystania szansy technologicznej. W artykule zostały przedstawione również wyniki badań, dotyczących barier rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce, która stanowi jeden z głównych przejawów przedsiębiorczości technologicznej.Słowa kluczowe

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2018.076.04

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 57-68

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf