Object structure

Title:

Development of the management system of Ukraine’s enterprises in the conditions of the digital economy

Title execution:

Rozwój systemu zarządzania przedsiębiorstwami Ukrainy w warunkach cyfrowej gospodarki

Creator:

Chaplyha, Vyacheslav ; Beley, Olexander ; Chaplyha, Volodymyr

Subject and Keywords:

gospodarka cyfrowa ; innowacje ; technologia informacyjna ; składowania danych w chmurze ; inteligentne przetwarzanie analityczne ; wskaźniki równowagi finansowej ; digital economy ; innovation ; information technology ; cloud storage ; intelligent analytical processing ; indicators of financial balance

Abstract:

In the context of the rapid development of the information and communication economy, the management system of social and economic agents in Ukraine is forced to respond promptly to constant changes in the digital society. They have to process large amounts of multiparameter data daily for efficient operation and management. To ensure these processes are information technologies that support from Big Data and the Intellectual technology of analytical process. We proposed based on this technology decide decision on the financial equilibrium of a commercial enterprise. ; W warunkach szybkiego rozwoju gospodarki informacyjnej i komunikacyjnej system zarządzania agentami społecznymi i gospodarczymi na Ukrainie zmuszony jest do natychmiastowego reagowania na ciągłe zmiany w społeczeństwie cyfrowym. Mają codziennie przetwarzać duże ilości danych multiparametrycznych w celu zapewnienia skutecznego działania i zarządzania. Procesy te mogą być dostarczane przez technologie informatyczne, które obsługują przetwarzanie dużych zestawów danych (Big Data) i ich inteligentnych technologii przetwarzania analitycznego. Zaproponowano do podjęcia decyzji o równowadze finansowej w przedsiębiorstwie komercyjnym na podstawie tej technologii.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2018.076.03

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 37-55

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf