Object

Planned object

Title: Recenzja szczegółowa 12 artykułów: „Analiza porównawcza modeli komputerowych do oceny obciążeń biomechanicznych”; „Analiza różńic kulturowych na przykładzie przedsiębiorstwa międzynarodowego”; „Czynniki kształtujące kompetencje menedżerskie”; „Determinanty akceleracji nabywania kompetencji przekrojowych przez studentów”; „Doskonalenie systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych w organizacjach w kontekście wdrażania przez nie normy ISO 45001:2018”; „Egzoszkielety w branży motoryzacyjnej”; „Kastomizacja jako czynnik ryzyka organizacyjnego”; „Kształtowanie kompetencji kluczowych w społeczeństwie wiedzy”; „Ocena obciążenia pracą – przebieg i wyniki badań na wybranych stanowiskach”; „Wpływ narzędzi rozszerzonej rzeczywistości na monitorowanie i zarządzanie procesami produkcyjnymi”; „Zastosowanie analizy morfologicznej Zwicky”; „Employer branding – nowoczesne rozwiązanie problemu rotacji pracowników” przewidzianych do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie

Creator:

Olszewski, Jerzy

Object type:

recenzja

Publication date:

2018.12.19

NumberOfPages:

24

Language:

pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Rights holder:

Olszewski, Jerzy

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information