Object

Planned object

Title: Recenzja szczegółowa 14 artykułów: „Analiza różnic kulturowych na przykładzie przedsiębiorstwa międzynarodowego”; „Czynniki kształtujące kompetencje menedżerskie”; „Determinanty akceleracji nabywania kompetncji przekrojowych przez studentów”; „Doskonalenie systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych w organizacjach w kontekście wdrażania przez nie normy ISO 45001:2018”; „Employer branding – nowoczesne rozwiązanie problemu rotacji pracowników”; „Kastomizacja jako czynnik ryzyka organizacyjnego”; „Kształowanie kompeencji kluczowych w społeczeństwie wiedzy”; „Ocena obciążenia pracą – przebieg i wyniki badań na wybranych stanowiskach”; „Poziom moralności liderów biznesu – międzynarodowe porównania”; „Wartościotwórcza rola kapitału społecznego w przedsiębiorstwie”; „Wpływ narzędzi rozszerzonej rzeczywistości na monitorowanie i zarządzanie procesami produkcyjnymi”; „Zastosowanie analizy morfologicznej Zwicky”; „Zastosowanie szarego modelu decyzyjnego w ocenie ryzyka zawodowego”; „Znaczenie kompetencji miękkich w obszarze IT współczesnych organizacji” przewidzianych do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i Zarządzanie

Creator:

Januszek, Henryk

Object type:

recenzja

Publication date:

2018.12.19

NumberOfPages:

28

Language:

pol

Relation:

Politechnika Poznańska ; Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Rights holder:

Januszek, Henryk

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information