Object structure

Title:

Wpływ ekstremalnych zjawisk atmosferycznych na system elektroenergetyczny

Title execution:

The influence of extreme weather conditions on the power system

Creator:

Złotecka, Daria

Subject and Keywords:

bezpieczeństwo energetyczne ; awarie systemu elektroenergetycznego ; ekstremalne zjawiska atmosferyczne ; zwis przewodów

Abstract:

Podstawowym zadaniem systemu elektroenergetycznego jest zapewnienie ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej. W warunkach realnego niebezpieczeństwa wystąpienia awarii systemowych, do których przyczyn należy zaliczyć czynniki atmosferyczne, techniczne oraz czynniki ludzkie, istnieje ryzyko związane z zagrożeniem bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego. Do najczęstszych przyczyn awarii systemowych należą ekstremalne warunki atmosferyczne, których wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego zostanie przeanalizowany w niniejszej pracy. Dla trzech wariantów ekstremalnych warunków atmosferycznych, takich jak osad sadzi, silny wiatr i wysoka temperatura, przedstawiona zostanie zmiana wysokości zwisu na przykładzie przęsła linii 20 kV. ; The major task of the power system is to ensure the continuity and reliability of electricity supply. In conditions of real danger of systemic failures, which reasons include atmospheric, technical and human factors, there is a risk related to the threat to the security of the power system. The most common causes of systemic failures include extreme atmospheric conditions, the impact of which on the operation of the power system will be analyzed in this work. For three variants of extreme weather conditions, such as planting sludge, strong wind and high temperature, there will be shown the changes in the overhead line slack on the example of a 20 kV span.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2018.94.0008

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 87-98

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf