Object structure

Title:

System zarządzania siecią nn w świetle wymagań normy PN-EN 50438

Title execution:

LV network management system according to PN-EN 50438 requirements

Creator:

Sereja, Klara ; Jędrychowski, Robert

Subject and Keywords:

PN-EN 50438 ; mikroinstalacje fotowoltaiczne ; sterowanie napięciem w sieci nn

Abstract:

W artykule rozważono wymogi, jakie nakłada na fotowoltaiczną instalację mikrogeneracyjną norma PN-EN 50438:2014-02 w zakresie przeciwdziałania zjawisku podbicia napięcia. Zaproponowano koncepcję systemu zarządzania siecią niskiego napięcia z dużym nasyceniem mikrogeneracją fotowoltaiczną, spełniającego wymagania normy. Opisano algorytm działania systemu, zakładający rozproszone i skoordynowane sterowanie jednostkami wytwórczymi z poziomu sterownika centralnego zainstalowanego na stacji i współpracującego z inwerterami instalacji PV, układami pomiarowymi oraz przełącznikiem zaczepów transformatora SN/nn. Jako testową realizację opisanej koncepcji zaprezentowano układ sterowników programowalnych spełniający zadania systemu zarządzania. ; The article considers the requirements imposed on PN-EN 50438: 2014-02 standard for PV micro-generating plants in the field of counteracting the voltage boosting. The concept of a low voltage network management system with large penetration of photovoltaic generation meeting the requirements of the standard has been proposed. The system's operation algorithm is also described. It assumes distributed and coordinated control of generating units from the level of the central controller installed at the station. The controller cooperates with inverters of PV installations, measuring systems and OLTC of the MV / LV transformer. As a test implementation of the described concept, a system of PLC controllers fulfilling the tasks of the management system was presented.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2018.94.0006

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 63-72

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf