Object structure

Title:

Algorytm doboru uziemienia w liniach napowietrznych powyżej 1 kV

Title execution:

Algorithm for selecting earthing system in over 1 kV overhead lines

Creator:

Schött, Aleksandra

Subject and Keywords:

ochrona od porażeń ; napięcie dotykowe rażeniowe ; algorytm doboru uziemienia ; kryterium wtórne

Abstract:

Projektując linię napowietrzne SN oraz WN należy pamiętać o zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego w odniesieniu do napięcia krokowego rażeniowego oraz napięcia dotykowego rażeniowego, które mogą pojawić się podczas trwania zwarcia doziemnego. W tym celu wykorzystuje się algorytm doboru uziemienia zgodny z normą PN-EN 50341. Podstawowym problemem metody wynikającej z algorytmu jest skomplikowany proces otrzymywania danych niezbędnych do poprawnego przeprowadzenia kroków algorytmu. Ze względu na te trudności, można wykorzystać inne parametry, dzięki którym otrzymuje się krzywe pozwalające na określenie dopuszczalnego napięcia dotykowego spodziewanego dla różnych wartości rezystancji dodatkowych. Metoda ta nazwana jest kryterium wtórnym doboru uziemienia. Przeprowadzona analiza istniejącego algorytmu oraz wyznaczenie krzywych przy użyciu kryterium wtórnego wynikającego z tego algorytmu, pozwala na porównanie poziomu trudności wykorzystania metod w praktyce. ; When designing the MV and HV overhead lines, it is important to ensure public safety in relations to the effective touch and step voltages, which may appear in the line during the earth fault. For this purpose, the earthing selection algorithm in the accordance with [1] standard is used. The basic problem of the method is a complicated process of obtaining data necessary to correctly carry out the steps of algorithm. Due to these difficulties, other parameters can be used. This method is called the secondary criterion for the selection of earthing. The analysis of the existing algorithm and the determination of curves using the secondary criterion resulting from this algorithm allows to compare the level of difficulty of using the methods in practice.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2018.94.0004

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 41-50

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf