Object structure

Title:

Zastosowanie sorbentów o wysokiej higroskopijności do suszenia układu izolacyjnego transformatora energetycznego

Title execution:

The application of desiccants for drying of power transformer insulation

Creator:

Cybulski, Mateusz ; Przybyłek, Piotr

Subject and Keywords:

transformator ; układ izolacyjny ; suszenie ; sito molekularne

Abstract:

W artykule opisano problematykę zawilgocenia układu izolacyjnego transformatora energetycznego. Przedstawiono przyczyny i skutki obecności wody w materiałach izolacyjnych, a także metody ich suszenia. Problemów związanych ze skutkami wysokiego zawilgocenia układu izolacyjnego oraz ryzyka wynikającego z potrzeby jego doraźnego (szybkiego) suszenia można uniknąć stosując nieinwazyjną metodę ciągłego suszenia izolacji stałej za pomocą sorbentów charakteryzujących się dużą higroskopijnością. W artykule porównano higroskopijność wybranych sorbentów: sit molekularnych 3 A, 5 A i `13X, tlenku glinu i silikażelu. Ponadto przedstawiono wyniki suszenia oleju mineralnego za pomocą sita 13X. ; The article describes the problems of moisture in the insulation system of the power transformer. The causes and effects of moisture presence in insulating materials are characterized. The methods of drying transformer insulation are also presented. The problems related to the effects of high moisture in the insulation system and the risk resulting from the need for its ad hoc (quick) drying can be avoided by using a noninvasive method of continuous drying of the solid insulation with high hygroscopic sorbents. The article compared the hygroscopicity of selected sorbents: molecular sieves 3A, 5A and 13X, alumina and silica gel. Moreover, the results of drying mineral oil by means of 13X molecular sieve are presented.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2018.94.0003

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 29-40

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf