Object structure

Title:

Wystarczalność generacji w lokalnych systemach dystrybucyjnych

Title execution:

Generation adequacy in local distribution systems

Creator:

Maćkowiak, Agnieszka

Subject and Keywords:

wystarczalność generacji ; niezawodność ; generacja rozproszona ; klastry energii

Abstract:

Coraz większa integracja źródeł rozproszonych w sieci elektroenergetycznej powoduje konieczność uwzględnienia wystarczalności generacji na danym obszarze. Zagadnienie to jest bardzo istotne ze względu na rosnącą liczbę klastrów energii w Polsce. Artykuł ten formułuje problem wystarczalności generacji przy pomocy wskaźników niezawodnościowych, takich jak LOLP lub EENS. Wskaźniki te określają prawdopodobieństwo niepokrycia zapotrzebowania oraz oczekiwaną wielkość niedostarczonej energii i zostały szczegółowo opisane w tym artykule. W celu analizy wystarczalności generacji, przykładowy lokalny system elektroenergetyczny, zawierający generację rozproszoną został zamodelowany w programie DIgSILENT PowerFactory. Wystarczalność generacji wyznaczona została za pomocą symulacyjnej metody Monte Carlo. Artykuł przedstawia wpływ generacji rozproszonej na wystarczalność generacji i niezawodność całego badanego systemu elektroenergetycznego w zależności od stopnia wykorzystania źródeł rozproszonych. ; Because of higher integration of distributed generation in electrical networks, there is a need to consider generation adequacy at a given area. The issue is very important due to the rising number of energy clusters in Poland. This article formulates the problem of generation adequacy using reliability indices, such as LOLP and EENS. These indices describe the probability of loss of load in the network and the expected amount of energy not supplied to customers. In order to analyse generation adequacy, an exemplary local power system including distributed generation has been created with the DIgSILENT PowerFactory software. Generation adequacy indices have been calculated using Monte Carlo simulation method. The article describes the impact of distributed generation on the system’s reliability, depending on the availability of the distributed sources of energy.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2018.94.0002

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 17-28

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf