Object structure

Title:

Strategies of local development: successful approaches and methods

Title execution:

Strategiczne planowanie zjednoczonego rozwoju społeczności lokalnej

Creator:

Vasylchenko, Galyna ; Vasylchenko, Serhii ; Verbovska, Lesya

Subject and Keywords:

decentralizacja ; planowanie strategiczne ; zjednoczona społeczność lokalna ; strategia rozwoju społeczności ; decentralization ; strategic planning ; local community ; community development strategy

Abstract:

The approaches and methods of working out the strategy of local economic development and success factors of strategic plans of development of territorial communities and micro-regions have been analyzed in the article. The authors use the practical experience of the “Business Initiatives Public Center” (Ivano-Frankivsk) in working out the strategies of local economic development for the Bilshivtsi, Halych and Burshtyn potential new local communities, and also for the Starobohorodchany local community of the Ivano-Frankivsk region. Materials in the article can be useful for scientists, activists and leaders of local communities, who created, or prepare themselves for the creation of their new local communities. ; W artykule uwzględniono ważne aspekty strategicznego planowania rozwoju społeczności lokalnych zjednoczonych: możliwości samorządu lokalnego, priorytety rozwoju, podejścia i sposoby opracowywania Strategii. Autorzy wykorzystują praktyczne doświadczenia Centrum publiczne „Dilowi iniciatuwy” (Iwano-Frankowsk) w opracowaniu strategii rozwoju lokalnego dla Bilshivcivskoj, Halickoj i Bursztynskoj zjednoczonych społeczności lokalnych, a także dla Starobohorodchanskoj zjednoczonej społeczności lokalnej regionu Iwano-Frankowskego. Materiały tego artykułu mogą być przydatne dla naukowców, aktywistów i liderów lokalnych społeczności, którzy stworzyli, lub przygotowują się do stworzenia zjednoczonych społeczności lokalnych.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/J.0239-9415.2017.075.23

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 301-307

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf