Object structure

Title:

Zarządzanie łańcuchem dostaw w transporcie kontenerowym

Title execution:

Container supply chain management

Creator:

Pezała, Anna

Subject and Keywords:

transport kontenerowy ; transport intermodalny ; łańcuch dostaw ; container transportation ; supply chain ; intermodal transportation

Abstract:

Celem artykułu jest prezentacja trendów oraz funkcjonowania morsko-lądowego kontenerowego łańcucha dostaw. Celem artykułu jest przegląd narzędzi zwiększających efektywność transportu kontenerowego oraz przedstawienie korzyści wynikających z integracji organizacyjnej przedsiębiorstw związanych z danym transportem jak również potencjalne korzyści wynikające z integracji systemów informatycznych przedsiębiorstw. Przedstawiono sposoby organizacji łańcucha dostaw, organizacji wewnętrznej przedsiębiorstw zajmujących się trans-portem kontenerowym oraz niektóre rozwiązania usprawniające operacje konieczne do obsługi kontenera. Zaprezentowano również wybrane problemy w transporcie kontenerowym oraz ich rozwiązania, które są obecnie stosowane. ; The paper presents the trends and the functioning of sea-land container shipping. It reviews the tools that increase the efficiency of container transport and the benefits of enterprise- wide integration of transport-related businesses as well as the potential benefits of integrating enterprise information systems. The ways of organization of the supply chain, the internal organization of container transport companies and some solutions to improve the operations necessary to handle the container were presented as well as selected problems in container transport and their solutions, which are currently applied.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2017.075.19

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 251-258

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf