Object structure

Title:

Technological cooperation of enterprises in the single European market – the support of the enterprise Europe network

Title execution:

Współpraca technologiczna przedsiębiorstw na jednym europejskim rynku – wspieranie sieci europejskiej przedsiębiorstwa

Creator:

Nesterak, Janusz ; Gródek-Szostak, Zofia ; Luc, Małgorzata

Subject and Keywords:

współpraca ; innowacja ; technologia ; cooperation ; innovation ; technology

Abstract:

The aim of this article is to examine the motivation and quality of technological cooperation of enterprises on the Single European Market, with emphasis on the support of the Enter-prise Europe Network in establishing technological cooperation in the years 2008-2014. The article analyses the impact of technological cooperation on the competitiveness and attractiveness of enterprises in the SEM. The research process was based on data from the Enterprise Europe Network Activity Report 2008-2014, the results of a questionnaire conducted among the network's consultants, and participant observation. It was found that taking up international technological cooperation is influenced by the availability of systemic support instruments to the enterprise. One of the conclusions of the study is that the policy of technological innovation support should focus on the creation and dissemination of public support instruments among enterprises, which leads to increased competitiveness on the Single European Market. ; Celem artykułu jest zbadanie motywów i jakości współpracy technologicznej przedsiębiorstw na Jednolitym Rynku Europejskim. Analizie poddano wpływ wsparcia sieci Enterprise Europe Network na nawiązywanie współpracy technologicznej w latach 2008-2014. W artykule analizuje się wpływ współpracy technologicznej na konkurencyjność i atrakcyjność przedsiębiorstw na JRE. W procesie badawczym wykorzystano dane jednostkowe pochodzące z Enterprise Europe Network Activity Report 2008-2014, wyniki badań kwestionariuszowych przeprowadzonych wśród konsultantów sieci oraz obserwację uczestniczącą. Stwierdzono, że na podejmowanie przez przedsiębiorstwa międzynarodowej współpracy technologicznej wpływa dostępność systemowych instrumentów wsparcia. Wnioskiem wynikającym z artykułu jest, że polityka wsparcia innowacyjności technologicznej powinna się koncentrować na kreowaniu i upowszechnianiu w przedsiębiorstwach publicznych instrumentów wsparcia, co prowadzi do wzrostu konkurencyjności na Jednolitym Rynku Europejskim.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2017.075.18

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 239-249

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf