Object structure

Title:

Justice as an axiological criterion in the evaluation of the compensation system

Title execution:

Sprawiedliwość jako aksjologiczne kryterium oceny systemu wynagradzania

Creator:

Moczydłowska, Joanna M.

Subject and Keywords:

sprawiedliwość ; wynagrodzenia ; zarządzanie wynagrodzeniami ; justice ; compensation ; compensation management

Abstract:

The article is conceptual and harmonizing in character. It is a voice in the discussion about the axiological foundations of the creation of compensation systems. It is based on the idea that justice is one of the most important characteristics of compensation, one which determines whether that compensation is positively assessed. Compensation that is seen to be fair is an indicator that an employer treats the worker honestly and considers him a partner which, in turn, acts as a strong motivational factor. The article contains the results of analyses of philosophical concepts of justice presented by Rawls and Nozick and indicates the implications of these theories in the practice of compensation management. ; Artykuł ma charakter koncepcyjny i syntetyzujący. Stanowi głos w dyskusji nad aksjologicznymi fundamentami kształtowania systemów wynagrodzeń. Opiera się na założeniu, że jedną z najważniejszych cech wynagrodzenia decydujących o pozytywnej ocenie dokonanej przez pracowników jest sprawiedliwość. Wynagrodzenie oceniane jako sprawiedliwe stanowi wskaźnik uczciwego i partnerskiego traktowania przez pracodawcę i ma silną moc motywującą. Artykuł zawiera wyniki analizy filozoficznych koncepcji sprawiedliwości J. Rawlsa oraz R. Nozicka oraz wskazuje implikacje tych teorii dla praktyki zarządzania wynagrodzeniami.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2017.075.16

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 213-224

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf