Object structure

Title:

Conditions of benefiting from the human potential of persons with disabilities (analysis of legal tools of the employment support system)

Title execution:

Uwarunkowania wykorzystywania kapitału ludzkiego osób z niepełnosprawnościami (analiza instrumentów systemowych zatrudniania)

Creator:

Czyrka, Krzysztof ; Frąś, Józef

Subject and Keywords:

kapitał ludzki ; niepełnosprawność ; rozwiązania systemowe w zatrudnianiu ; management ; employment support systems ; disabilities ; labor market

Abstract:

The number of disabled persons in Poland currently amounts to 5 mln and it has one of the lowest indicators of employment on the European scale, which does not exceed 23%. From the 483 thousand professionally active persons, 33% work outside of the sheltered labor market (GUS, 2011). In reference to the above, the author has chosen as a subject of research the efficient and attractive tools to support the employment of persons with disabilities from the perspective of enterprises on the open labor market. ; W Polsce spośród 5 mln osób niepełnosprawnych (gdzie blisko 2,2 mln stanowią osoby znajdujące się w wieku produkcyjnym), uczestniczących w życiu zawodowym jest jedynie 0,5 mln. Co więcej, różnica proporcji osób niepełnosprawnych pracujących na otwartym rynku pracy w stosunku do pracowników niepełnosprawnych pracujących w ZPCh zarejestrowanych w SODiR, w ostatnich latach wynosiła aż 30/70. Państwo polskie wykreowało od lat 90-tych szereg instrumentów w zakresie wsparcia zatrudniania osób z niepełno sprawnościami. W zamyśle twórców instrumenty te mają stanowić skuteczne zachęty szczególnie dla otwartego rynku pracy. Autorzy artykułu próbują odpowiedzieć na pytanie: dlaczego pomimo szerokiego wachlarza instrumentów wspierających zatrudnianie ON wciąż mamy do czynienia z niezwykle niskim wskaźnikiem wykorzystywania kapitału ludzkiego tych osób na otwartym rynku pracy.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

0239-9415

DOI:

10.21008/j.0239-9415.2017.075.06

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 79-88

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf