Object structure

Title:

Stanowisko testowe systemu multipleksowego autobusów miejskich

Title execution:

Test station of city buses multiplex system

Creator:

Jajczyk, Jarosław ; Lorkiewicz, Wojciech

Subject and Keywords:

CAN ; LIN ; MOST ; system multipleksowy ; transmisja danych ; multiplekser

Abstract:

W artykule omówiono różne rozwiązania i budowę magistrali danych w pojazdach. W szczególności zawarto charakterystyki magistral CAN, LIN i MOST. Omówiono ogólne założenia architektury systemu multipleksowego. Scharakteryzowano koncepcje architektury systemu multipleksowego opisując systemy Continental VDO i Thoreb. W ramach pracy wykonano projekt oraz zbudowano stanowisko testowe systemu multipleksowego stosowanego w autobusach miejskich, na którym wykonano szereg badań. W końcowej części artykułu omówiono przykładowy program testujący. ; The article discusses various solutions and construction of data bus in vehicles. In particular, the CAN bus, LIN and MOST bus characteristics are included. The general assumptions of the multiplex system architecture are discussed. The architecture concepts of the multiplex system were described, describing the Continental VDO and Thoreb systems. As part of the work, the project was carried out and a test stand for the multiplex system used in city buses was constructed, on which a number of tests were carried out. The final part of the article discusses an exemplary testing program.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2018.95.0030

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 321-332

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf