Object structure

Title:

Pojazdy elektryczne, a straty mocy w sieci elektroenergetycznej

Title execution:

Electric vehicles and power losses in a transmission network

Creator:

Kasprzyk, Leszek ; Pietracho, Robert

Subject and Keywords:

pojazdy elektryczne ; eksploatacja ; straty mocy ; parametry sieci elektroenergetycznej ; ładowanie ; rozładowywanie

Abstract:

Niniejszy artykuł dotyczy problematyki odpowiedniego wykorzystania dostępnych mobilnych magazynów energii i jej dystrybucji do odbiorców. Przedstawiono w nim krótką charakterystykę systemu elektroenergetycznego oraz metody regulacji parametrów sieci z wykorzystaniem magazynów energii. Zaprezentowano symulację analizującą starty mocy w wybranych liniach sieci elektroenergetycznej. Wyniki obliczeń zostały przedstawione dla założonego modelu obciążenia sieci z uwzględnieniem wpływu magazynów energii, podłączonych do sieci pojazdów elektrycznych. ; This article deals with the issue of appropriate use of energy stores and its distribution to customers. It presents a short characteristic of the power system and methods for regulating network parameters using energy storages. A simulation analyzing power losses in selected power network lines was presented. The results of the calculations were presented for the assumed load model of the network, taking into account the impact of energy storage, which is represented by electric vehicles.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2018.95.0024

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 255-266

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf