Object structure

Title:

Analiza pracy układu chłodząco-grzewczego z ogniwem Peltiera

Title execution:

Analysis of operation of cooling-heating systems with Peltier module

Creator:

Łyskawiński, Wiesław ; Szeląg, Wojciech ; Grześko, Damian

Subject and Keywords:

moduł Peltiera ; układ chłodząco-grzewczy ; model cieplny ; analiza ; badania

Abstract:

W artykule przedstawiono opracowany układ chłodząco-grzewczy z ogniwem Peltiera, w których strona gorąca ogniwa była chłodzona na dwa sposoby: przy pomocy bloku wodnego i przy wykorzystaniu radiatora z wentylatorem. Opracowano modele cieplne układu i wdrożono do obliczeń oprogramowanie do wyznaczania parametrów modułów Peltiera oraz wartości temperatur w wybranych punktach układu. Porównano otrzymane wyniki obliczeń z rezultatami badań eksperymentalnych uzyskanych na zbudowanym stanowisku pomiarowym. Na tej podstawie sformułowano wnioski i przedstawiono propozycje rozwiązań poprawiających właściwości funkcjonalne badanego układu. ; The paper presents a developed cooling and heating system with a Peltier module. The heat side of the Peltier module was cooled in two ways: by means of a water block and by using a radiator with a fan. Algorithm and software for analysis of the cooling-heating system with the Peltier module were developed. The software were used to calculate parameters of the Peltier module, efficiency and temperature values at selected points of the system. The obtained results of calculations were compared with the results of experimental tests obtained on the built measuring stand. On this basis, the conclusions were formulated and the proposals for solutions improving the functional properties of the tested system were presented.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2018.95.0022

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 231-242

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf