Object structure

Title:

Badania i analiza sygnałów infradźwiękowych emitowanych pracą transformatorów elektroenergetycznych

Title execution:

Research and analysis of infrasound noise emitted by transformers

Creator:

Jancarczyk, Daniel

Subject and Keywords:

transformatory elektroenergetyczne ; hałas ; infradźwięki ; poziom ciśnienia akustycznego

Abstract:

Tematyka podjęta w artykule dotyczy problematyki hałasu infradźwiękowego emitowanego przez eksploatowane w warunkach przemysłowych urządzenia elektroenergetyczne. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów i analiz sygnałów niskoczęstotliwościowych, w tym infradźwiękowych, generowanych przez pracujące w warunkach znamionowych transformatory elektroenergetyczne. Badaniom poddano transformatory rozdzielcze obniżające napięcie z 15 kV na 0,4 kV, zarówno o izolacji olejowej, jak również suchej o znamionowych mocach pozornych w zakresie od 150 kVA do 1250 kVA. W części wynikowej artykułu zaprezentowano przebiegi widm częstotliwościowych poziomu ciśnienia akustycznego sygnałów infradźwiękowych zarejestrowanych podczas normalnej pracy transformatorów rozdzielczych. Ponadto zaprezentowano przebiegi czasowe zarejestrowanych sygnałów. ; The subject area of this article applies to study of infrasound signals generated by transformers. The tests were carried out on medium voltage transformers which reduce the voltage from 15 kV to 0.4 kV, using oil and dry insulation with nominal apparent power in the range from 150 kVA to 1250 kVA. Moreover, the transformers working in overhead and indoor were compared. Scope of the analysis performed included designation of time runs, depicting temporal changes, and designation of frequency spectra of the recorded infrasound signals.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2018.95.0015

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 153-161

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf