Object structure

Title:

Pomiary współczynnika przejmowania ciepła oleju mineralnego stosowanego jako izolacja transformatorów w zależności od długości elementu grzejnego

Title execution:

Measurement of heat transfer coefficient of mineral oil, used as transformer insulation, as a function of length of heat element

Creator:

Gościński, Przemysław ; Nadolny, Zbigniew

Subject and Keywords:

współczynnik przejmowania ciepła α ; transformator ; pole temperaturowe ; olej mineralny ; długość elementu grzejnego

Abstract:

Poprawna praca transformatora elektroenergetycznego uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Jednym z nich jest odpowiednio niska temperatura pracy transformatora. Zbyt wysoka ma wiele negatywnych następstw, do których zaliczyć można przede wszystkim szybkie starzenie się układu izolacyjnego. Temperatura zależy od obciążenia linii przesyłowej i wymiany ciepła w transformatorze. Wymiana ciepła zależy między innymi od współczynnika przejmowania ciepła oleju, który stanowi izolację transformatora. Współczynnik ten zależy od wielu czynników, do których należy długość elementu grzejnego (uzwojeń), która może występować w szerokim zakresie wartości, od kilkunastu do kilkuset centymetrów. W artykule przedstawiono wyniki pomiaru współczynnika przejmowania ciepła w zależności od długości elementu grzejnego. Długość ta równa była 0,4; 0,8 i 1,6 m. Uzyskane wyniki posłużą konstruktorom i operatorom transformatorów elektroenergetycznych do wyznaczania temperatury, co wpłynie na bezpieczną ich pracę. ; This paper presents results of measurement of heat transfer coefficient of mineral oil as a function of heat element length. The length was 0.4, 0.8 and 1.6 m. Obtained results can be used by designer and operators of transformers to estimate temperature distribution, what makes the work of transformer more safe.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2018.94.0001

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 9-15

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf