Object structure

Title:

Prezentacja modulacji FM w programie Mathcad

Title execution:

Presentation FM modulation program Mathcad

Creator:

Pęksiński, Jakub ; Mikołajczak, Grzegorz ; Kowalski, Janusz

Subject and Keywords:

modulacja analogowa ; dydaktyczna prezentacja ; widmo sygnału

Abstract:

W pracy przedstawiono przykładową dydaktyczną aplikację w oparciu o uniwersalny program do obliczeń matematycznych MathCad. Program ten posiada duże możliwości obliczeniowe a jednocześnie jest łatwy w obsłudze i nie wymagającym nauki programowania, przez co jest efektywnym narzędziem w procesie dydaktycznym z wielu przedmiotów, gdzie wymaga się przeprowadzenia symulacji komputerowych. W artykule autorzy omówili i przedstawili jedną z podstawowych modulacji analogowy – modulację częstotliwości FM, która została przedstawiona jako implementacja w popularnym programie matematycznym Mathcad. Zaproponowany przykład może służyć jako materiał dydaktyczny dla studentów kierunków związanych z telekomunikacją. ; The paper presents an example of educational application on the basis of universal program for mathematical calculations MathCad. This program has a large computational capabilities while still being easy to use and does not require learning programming, which is an effective tool in teaching in many subjects, which are required to perform computer simulations. In the article, the authors discuss one of the basic analog modulation – frequency modulation FM. FM modulation is presented as an implementation of a mathematical program Mathcad.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.92.0034

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 387-395

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: