Object structure

Title:

Modelowanie rozkładu natężenia oświetlenia na powierzchni prowadnicy optycznej współpracującej z luminoforem

Title execution:

Modelling of illuminance distribution on the optical way cooperating with phosphor

Creator:

Prorok, Mateusz ; Zajkowski, Maciej

Subject and Keywords:

luminofor ; luminescencja ; LED ; prowadnica optyczna

Abstract:

Luminofory fosforowe stosowane do źródeł półprzewodnikowych współpracują z quasi-monochromatycznym źródłem promieniowania z zakresu barwy niebieskiej i emitują światło białe. Długość fali promieniowania wmuszającego zawiera się w wąskim przedziale absorpcyjnym materiału luminescencyjnego dla którego uzyskiwane są określone parametry barwne. Zmiana charakteru spektralnego promieniowania pierwotnego wpływa na sprawność konwersji oraz parametry kolorymetryczne strumienia wyjściowego uzyskiwanego w wyniku fotoluminescencji. Realizacja układu złożonego z kilku niezależnych emiterów półprzewodnikowych sprzężonych z torem optycznym pozwoli na oświetlenie wybranego fragmentu powierzchni luminoforu oraz sterowanie zakresem widmowym promieniowania wymuszającego. Geometria prowadnicy optycznej powinna zapewnić wysoką sprawność układu, jak również równomierność oświetlanej powierzchni luminoforu. Artykuł przedstawia analizę procesu formowania wiązki świetlnej w torze optycznym, w zależności od jej wymiarów geometrycznych oraz usytuowania źródła promieniowania. ; Used for white semiconductor light sources phosphoric phosphors cooperate with quasi–monochromatic blue light source. Forcing radiation wavelength closes in narrow adsorption range of phosphor material for with exact colour parameters are achieved. Primary radiation spectral nature alteration affects conversion efficiency and colorimetric parameters of optical flux obtained by photoluminescence. Realization of the system containing few independent semiconductor emitters coupled with optical path will allow to illuminate selected phosphor surface and control forcing radiation spectral range. Optical way geometry should ensure system high efficiency, as well as illuminated phosphorus surface uniformity. Article presents the analysis of light beam formation process in optical path, depending on its geometrical dimensions and light source location.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.92.0024

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 271-281

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf