Object structure

Title:

Obliczanie natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego pod linią energetyczną z uwzględnieniem zwisu przewodów

Title execution:

Calculation of electric and magnetic field intensity under power line with conductor sag taken into account

Creator:

Król, Krzysztof ; Budnik, Krzysztof ; Jarek, Piotr

Subject and Keywords:

natężenie pola elektrycznego ; natężenie pola magnetycznego ; napowietrzna linia elektroenergetyczna ; metoda ładunków symulacyjnych ; prąd indukowany w przewodach odgromowych

Abstract:

W artykule przedstawiono metodę obliczenia natężenia pola elektrycznego i magnetycznego z uwzględnieniem zwisów przewodów. Zwis przewodów opisano za pomocą krzywej łańcuchowej. W obliczeniach uwzględniono zmienny rozkładu ładunku wzdłuż przewodów dla natężenia pola elektrycznego, natomiast dla natężenia pola magnetycznego uwzględniono wpływ prądów indukowanych w przewodach odgromowych. Wyniki symulacji natężeń porównano z rzeczywistymi pomiarami wykonanymi dla wybranych linii elektroenergetycznych. ; The paper presents a calculation method of the electric and magnetic field intensity under an overhead power line, taking into account conductor sag, which is described by the catenary curve. The calculations take into account the variability of the charge distribution along the conductor and wire sag for the electric field, while the calculation of intensity of the magnetic field take into account the impact of induced currents in the ground wires. The simulation results were compared with real measurements.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2018.93.0022

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 265-277

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf