Object structure

Title:

Badanie zaburzeń radioelektrycznych generowanych przez lampy LED

Title execution:

Research of radioelectric conductive disturbances generated by LED lamps

Creator:

Kuryło, Kazimierz ; Kamuda, Kazimierz ; Klepacki, Dariusz ; Sabat, Wiesław ; Kielar, Damian

Subject and Keywords:

EMC ; zaburzenia radioelektryczne ; lampy LED ; zasilacze lamp LED

Abstract:

Artykuł zawiera wyniki badań zaburzeń radioelektrycznych przewodzonych generowanych przez lampy LED. We wstępie artykułu zaprezentowano informacje na temat zaburzeń elektromagnetycznych, ich rodzajów oraz przyczyn generowania zaburzeń przez lampy LED. Natomiast w następnych rozdziałach zamieszczono wyniki badań. Lampy LED przebadano na stanowisku pomiarowym znajdującym się Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej Politechniki Rzeszowskiej. Podczas badań wykorzystano sprzęt pomiarowy firmy Rohde⪼hwarz. Badania przeprowadzono zgodnie z procedurą badań określoną w z normie PN–EN 55015. Uzyskane wyniki pozwoliły scharakteryzować badane lampy LED ze względu na wartość generowanych zaburzeń przewodzonych, a następnie porównać z rozwiązaniami układowymi zasilaczy, stosowanymi w tych lampach. ; The test results of radioelectric conductive disturbances generated by led lamps have been presented in this paper. The introduction includes information about types of electromagnetic disturbances and reasons of their generation by LED lamps as well as in the next chapters the results of research were presented and discussed. The LED lamps were tested on measuring stand in EMC Laboratory at Rzeszów University of Technology using Rohde⪼hwarz equipment. The measurements were conducted in accordance with PN–EN 55015 standard. The obtained results allowed to characterize of tested lamps in relation to value of generated conductive disturbances and next to compare with supply solutions used in those devices.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.92.0021

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 237-249

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf