Object structure

Title:

Matryce światłoczułe – właściwości, parametry, zastosowania

Title execution:

Photosensitive matrices – properties, parameters, applications

Creator:

Parzych, Joanna ; Hulewicz, Arkadiusz ; Krawiecki, Zbigniew

Subject and Keywords:

przetwornik CCD ; przetwornik CMOS

Abstract:

W niniejszym artykule omówiono zagadnienia związane z matrycami światłoczułymi stosowanymi w cyfrowej akwizycji oraz analizie obrazów: CCD i CMOS. Przedstawiono budowę, zasadę działania, rodzaje oraz parametry i właściwości obu typów matryc. Następnie przeanalizowano różnice oraz podobieństwa matryc CCD i CMOS wynikające m.in. z ich struktury i rodzaju. Ponadto omówiono obszary aplikacyjne matryc światłoczułych, zwracając jednocześnie uwagę na wpływ danego zastosowania i wymaganych parametrów na wybór: CMOS czy CCD. ; In the present article they discussed issues concerning photosensitive matrices applied in the digital aquisition and analysis of images: CCD and CMOS. a structure, a principle of operation, types, parameters and properties of both types of matrices were described. Next differences and resemblances of CCD and CMOS matrices resulting among others from their structure and the kind were analysed. Moreover appliqué areas of were discussed, simultaneously considering the influence of the given application and required parameters on choice: CMOS or CCD.

Publisher:

Publishing House of Poznan University of Technology

Object type:

artykuł

ISBN/ISSN:

1897-0737

DOI:

10.21008/j.1897-0737.2017.92.0017

Language:

pol ; eng

Relation:

Strona czasopisma Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny i Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Rights Management:

Politechnika Poznańska

Format:

pp. 189-203

Rights:

wszystkie prawa zastrzeżone

Access rights:

dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights holder:

Politechnika Poznańska

Digital object format:

application/pdf